Fältundersökning i Kyrktåsjö

Sitter så här på kvällskvisten med statistik från Facebook. Det är många som följer UFO-Sverige på den globala anslagstavlan och har man inte hittat dit än så är nu det hög tid. UFO-Sveriges Facebooks-sida uppdateras rikligt och det är där man snabbast finner information om vad organisationen gör.

Senaste projektet som UFO-Sverige anordnade – som man naturligtvis läsa om på UFO-Sveriges facebook-sida – gäller en expedition upp till nordvästra Ångermanland. Fyra fältundersökande ufologer från föreningen åkte för någon vecka sedan tillsammans upp med en observatör till byn Kyrktåsjö. Observatören hade under 1950-talet varit med om ett omskakande ufo-fenomen och kunde berätta hur han grävt ner delar från en egendomlig farkost i marken på en plats i trakten. Efter att UFO-Sveriges undersökt observatörens uppgifter ville vi naturligtvis ta reda på om ”skatten” fanns kvar än idag.

Läs mer om expeditionen till Kyrktåsjö på vår webbplats.

Expeditionen till Kyrktåsjö i Ångermanland uppmärksammades flitigt av svensk press. Nedan följer länkar till reportagen:

Östersundsposten

P4 Västernorrland

P4 Jämtland

Aftonbladet 

Allehanda

samt UFO-Sveriges egna rapportering under expeditionsdagen.

Slutligen tipsar jag om en annan artikel. Den 18 juli publicerade Skaraborgs Läns tidning ett stort reportage om ”Spökraketerna över Skaraborg” där Clas Svahn från UFO-Sverige intervjuas.

Annonser

Lysande klot över Roxen 1995

Karta över observationsplats

Till UFO-Sverige rapporteras det in mellan 300 – 400 ufoobservationer per år. Det mesta går att förklara efter en undersökning. I undersökningen ingår en rad kontroller som man som undersökande ufolog ska göra. Att kolla upp aktuellt flyg, hur stjärnhimlen såg ut vid observationstillfället, och så vidare, är enkla och inte så tidskrävande hållhakar som hjälper en att bena ut vad för naturliga förklaringar en observatör kan ha misstolkat som ufo.

Ufoobservationer kommer inte bara in till UFO-Sveriges kännedom genom vår rapportcentral. En hel del intressanta observationer får man direkt berättat eller mejlat eftersom den som vill delge det man varit med om vet att man är intresserad och tar ens observation på allvar.

Under hösten har jag fått in ett tjugotal observationer av ufofenomen som jag behandlat efter undersökningskonstens alla regler. I de flesta av fallen gick det att nå fram till en given förklaring efter att ha talat med observatörerna och tillsammans med dem grävt fram de bakomliggande omständigheterna av vad det var som flög förbi vid observationstillfället. Det har således varit en hel del misstolkningar av flygplan, men även många bilder har mejlats till mig. Bilder som fångat allt från solen till dammpartiklar till insekter och en misstänkt fladdermus.

En av de observationer som jag lagt ner extra tid på inträffade på hösten 1995 vid sjön Roxen utanför Linköping. En man såg då på höstkanten från Göten hur ett lysande gult klot kom farande, till synes svävande alldeles ovan vattenytan. Klotet bedömdes vara cirka 2 – 3 i diameter. Mannen stod cirka 100 meter ifrån själva klotet vid sjöstranden och kunde även se hur ljusbollens spegelbild speglades på den blanka och lugna vattenytan. Observatören blev överväldigad när klotet sedan plötsligt, i väldig hastighet, drog iväg upp mot himlen i en rak 45-grad vinkel. Inget ljud hördes från vad det nu kan ha varit under hela den en minut långa observationstiden.

Vittnesskiss

Klotet över Roxen är verkligen en misstänkt ufoobservation. En förklaring på vad det kan ha varit har alltså ännu inte nåtts. Observationen är intressant ur många aspekter, särskilt den enorma hastighet med vilken ”objektet” försvann. Just detta hastiga rörelsemönster återkommer i många andra intressanta ufoobservationer. Från att ett objekt i ena stunden varit nära en observatör, till att ögonblicket senare bli till en liten prick på himlen som sedan ”slocknar”, är ett inslag i ufo-gåtan som gör fenomenet kittlande värt att forska vidare kring. En komponent som många oberoende observatörer bevittnat och fascinerats av. Vad är det som framkallar en sådan acceleration?

Jag kommer att skriva mer om ljusklotet över Roxen 1995 i ett kommande nummer av UFO-Aktuellt.