1947

1947 var det år som det moderna ufofenomenet föddes. Flera stora observationer av oförklarade flygande objekt i framför allt USA, fick då stor spridning i radio och press världen över och fenomenet blev uppmärksammat av en intresserad allmänhet. UFO:s blev något många talade om och funderade över.

Så kan man säga och så brukar det låta när man tittar tillbaka i ufohistoriken. Men sanningen är mer flytande. Det hade, så att säga, varit på gång ett bra tag. UFO:s dök inte bara ”plötsligt” upp.

Året innan, 1946, hade Sverige och våra grannländer varit målområde för en våg av mystiska flygande objekt. Föremål som liknades vid raketer och som kom att sorteras under begreppet spökraketerna. Dessa ännu oförklarade tingestar satte djupa tankeveck i både allmänna och militära funderingar. Och under andra världskriget var det många militärflygare, både från axelmakterna och från de allierade, som noterade så kallade foo-fighters, små egendomliga ljusklot som dök upp vid flygplanen och som tycktes intelligent kontrollerade.

Går man tillbaka ännu längre, till slutet av 1800-talet, finner man en tidigare stor ufovåg som tog sin början i norra Kalifornien. Den vågen av flygande föremål, som man liknade vid luftskepp, pågick under ett halvår innan observationerna ebbade ut. Då hade observationerna av ”luftskeppen” spridit sig ända till USA:s mellersta inland. Mindre känt är att observationer av ”luftskepp” inte bara var koncentrerade till USA. De rapporterades in från hela världen under 1900-talets första decennium, bland annat från Nya Zeeland under 1909.

Kenneth Arnold

Tillbaka till 1947. Det var det året som Kenneth Arnold rapporterade in att han under en flygning med sitt sportplan fått syn på nio egendomliga föremål över Cascadebergen i delstaten Washington. Föremålen flög i formation och dess rörelsemönster såg ut som tefat som studsar över vatten. Så ungefär beskrev Arnold det för några lokala journalister som väntade vid flygfältet där han landade. Kvickt var begreppet ”flygande tefat” så myntat genom tryckpressen och flygande tefat blev en världssensation att skriva mycket om.

Arnolds observation inträffade den 24 juni och i början av juli 1946, var det dags igen. Det vill säga, dags att rapportera om en ännu större sensation. Från staden Roswell i delstaten New Mexiko kom ett pressmeddelande som gjorde gällande att en ”flygande skiva” störtat ute i öknen och ”skivan” hade, efter kraschlandningen, tagits hand av det amerikanska flygvapnet. Pressmeddelandet kom från flygvapnets själva hand och Arnolds observation två veckor tidigare tycktes vara på väg att klaras upp.

RoswellDailyRecordJuly8,1947

Om ”det flygande tefatet” som störtat utanför Roswell var heta nyheter från öknen under par dagar. Det var en nyhet med en rubrik som naturligtvis kittlade och drog till sig blickar. Världen över. USA:s flygvapen presenterade dock snabbt en förklaring. Det var inte en av dessa ”tefat” som kraschat utan en väderballong som tagit våldsam mark. Flygvapnet visade upp vrakdelarna för pressen och la uppståndelsen åt sidan. Och så kom det också att bli ufomässigt sett. Det var inte förrän på 1970-talet som Roswellhändelsen ”återuppväcktes” från det bortglömda.

Men ufos som fenomen glömdes aldrig mera bort. Det som innan 1947 varit spridda skurar runt om världen kom att bli något som rapporterades alltmer ofta. Fenomenet fick legitimitet och tyngd. 1948 startade en officiell undersökning inom USA:s flygvapen. Undersökningen kallades Project Sign och huvudmålet var att ta reda på vad dess oförklarliga flygande objekt kom ifrån. Helt enkelt, vem som satt bakom spakarna?

Detta var innan akronymen ufos kom att bli synonymt med utomjordiska rymdskepp. Innan likhetstecknet drogs åt så hårt att vi än idag måste lägga ner ganska mycket tid på att ständigt påminna oss alla om begreppet UFO:s egentliga betydelse. Och att ett UFO inte måste betyda utomjordiskt besök var under sommaren 1947 så självklart att man knappt ens reflekterade över det.

Faktum är att en undersökning gjordes under augusti 1947. En så kallad opinionsundersökning. En Gallup som tog tempen på vad genomsnittsamerikanen trodde om det som snurrade däruppe på himlen. Resultatet blev följande: 33 %  visste inte vad man tyckte,     29 % menade att det var inbillning eller hägringar, 15 % trodde det var hemliga vapen från den egna militärmakten, 10 % hävdade att det var bluffar, 3 % ansåg att det bara var apparater för att samla in väderleksdata, och 1 % pekade på den nya fienden, ryssarna och trodde sig förstå att det var deras hemliga vapen som nu spionerade på USA. Någon tro på utomjordingar registrerades inte i den undersökningen.

För ufologen är det intressant att blicka tillbaka till tiden omkring 1947. Efterkrigstiden kallat då världen fick leva vidare med en sönderskjuten och sönderbombad värld att bygga upp. I USA, som klarat sig från ett fullskaligt krig på hemmafronten, var detta en tid då ny teknologi snabbt stöptes fram och en ny geopolitisk världsordning planerades ut. Kanske var det oundvikligt att egendomliga flygande objekt nu sågs utifrån större och vidgade vyer?

Efter denna lilla inledning ska jag i en serie inlägg här på bloggen försöka sätta fingret i vad som kokade fram under tiden kring 1950. Med utgångspunkt i ufofenomenet blir detta en intressant resa tillbaka i tiden och förhoppningsvis lär man sig något nytt också.

Mer i nästa inlägg.

Annonser

Tips på en bra UFO bok

UFOs And Government - A Historical Inquiry (Front Cover) 1

UFOs and Government – A Historical Inquiry är titeln på en diger bok från 2012. Närmare bestämt 580 sidor fyllda med seriös dokumentation och analys rörande ufo-fenomen med startpunkt andra världskrigets slut. Flera ufologer har bidragit till pennan, bland annat UFO-Sveriges Clas Svahn, och samarbetet dem emellan gick under projektnamnet The UFO History Group.

Studier som tittat på en samlad ufo-historia, som tar ufo-fenomen på allvar, finns det få av. Som jag skrev i förra inlägget har det mesta som skrivits om ufos speglat en tro på utomjordingar. Ofta har dessa ufo-spekulationer tagit en religiös överton. Det eftersom mer eller mindre övertygande bevis för den utomjordiska hypotesen inte finns. Kvar har då en önskan blivit, en tro på att bilder och vittnesmål talar så övertygande att det måste vara utomjordingar som flyger omkring i olika slags farkoster.

Spekulationerna kring ufos = tefat kommer troligtvis hålla i sig än ett tag. Mer böcker kommer att skrivas om att utomjordingarna är här och att de är här för att … ja här kan man fylla i själv vad man tror, för varför finns det många slags gissningar på. Det finns gott om profeter som sprider budskapet. Och tron är så stark att det kan räcka med att se en blinkande ljuspunkt på natthimlen för att bli frälst. Men att tro är inte att veta.

Av vad vi hittills vet, kan vi dock komma sanningar närmre. Det finns i allt hitintills dokumenterat guldkorn – bilder, rapporter, undersökningar och framför allt observationer och vittnesmål, som talar om främmande föremål i skyn. Främmande eftersom källan ännu är oklar.

Men boken UFOs and Government tar som sagt avstamp i andra världskriget och följer historiken bakom ufo-fenomen genom modern tid. Modern dokumentation som berör ufos berättar en historia som är allt annat än erkänd. Det finns ting som förbryllat och förbryllar, som satt och sätter avtryck i samhället. Den militära organisationen är den del av olika regeringar som mest naturligt fått syssla med ufos. Kränkningar av luftrum tillfaller det militära ansvaret. Och man har letat och dokumenterat. Dokumentation som utgör mycket av vad vi egentligen vet om ufos idag.

Det är en bra bok, fylld med fakta och oumbärlig för den ufo-intresserades bokhylla. Det är mitt tips på en bra bok om UFOs. UFOs and Government tror inte, utan presenterar och analyserar det man vet. Det är här svaren på ufos källa finns och inte ute bland stjärnorna. Att tillskriva utomjordingarna äran är nog som att gå över ån och leta efter vatten i en öken.

Lästips

Jason Colavito, skeptiker och författare av The Cult of Alien Gods – H.P Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture, är kunnig i vad som skapat och influerat många av myterna kring utomjordingar, ufos och forntida astronauter. Han är väl värd att läsa, även om man kanske inte håller med honom i allt.

Förutom ovan nämnda bok, kan man läsa mer av Colavito – helt gratis! På hans hemsida finns några alster, som främst berör forntida mysterier och ”alternativ historiesyn”. Intressant läsning om forntida atombomber, Atlantis och utomjordiska Gudar.

Jag lägger ut länkarna till e-böckerna här nedan. De finns på både i PDF och MOBI.

The Origins of the Space Gods – Ancient Astronauts and the Cthulhu Mythos in Fiction and Fact.

Ancient Atom Bombs – Fact, Fraud, and the Myth of Prehistoric Nuclear Warfare.

Golden Fleeced: Lying about Atlantis, Aliens and Argonauts in Greek Myth.

Mysteries of Ancient America: Investigating African, Asian, and European Visits to the Prehistoric World.

Horror & Science: Essays on the Horror Genre, Skepticism, and Scientology.

Ökenråttan som visade vägen till Area 51

Tänkte tipsa lite om läsning som har att göra med Area 51. Läsning som var hett stoff under senare delen av 1990-talet då internet var ”nytt” och som idag är ufohistoria och nostalgi.

I slutet av 1980-talet blev den hemliga amerikanska militärbasen ”Area 51” i Nevada ett slags centrum för alla sorters ufo-intresserade. Ryktet sa att man där provflög tefat och ufos – allehanda egendomliga flygfarkoster som antingen var tillvaratagna rymdskepp eller experimentella flygfarkoster vars exotiska teknologi byggde på utomjordingarnas. Allt skedde förstås under stort hemlighetsmakeri och vilka som var ansvariga var lika svårt att identifiera och bevisa som vilket rykte som helst.

På 1990-talet var Area 51 mest i ropet. Då hade flygbasen även tagit sig in i populärkulturen och ett bra exempel på det, är filmen Independence Day från 1996. I filmen vet inte ens den amerikanska presidenten om vad som pågår på basen, för han har inte behörigheten att veta. Behörigheten ligger istället hos höga militärer som tagit sitt ansvar att skydda hela mänskligheten från den fruktansvärda sanningen att vi inte är ensamma i universum. Det var en sanning som många trodde på och därför blev ett besök i öknen som omger Area 51 ett givet mål för ufopilgrimen. Utgångspunkten för ufoturismen blev Rachel, ett litet samhälle på vägen till Area 51.

Mellan 1994 och 1997 publicerade Glenn Campbell ett nyhetsbrev om Area 51 på nätet – The Groom Lake Desert Rat. Glenn bodde i Rachel och hade koll på vilka rykten som var hetast. Han kände till området och visste vilka berg man skulle bestiga för att få en bästa vy över flygbasen i horisonten. Nyhetsbrevet är spännande läsning än idag och finns att läsa på nätet.

Campbell skrev även en guide över Area 51 –  ”Area 51” Viewers Guide. Den finns nu gratis som pdf-fil att ladda hem, upplagd av Glenn själv på sin blogg – Area 51 Loose Ends.

Cirkel i gräsmatta förbryllade Väddöbor

Då är jag tillbaka online efter sommaren 2012 som bjöd på få sommardagar, desto fler var åskmolnen som drog förbi stugan i Roslagen. Kan dock säga att det varit en ganska aktiv ufosommar då jag intervjuat flera personer runt om i Sverige om vad de varit med om.

I mitten av juli åkte jag upp till Väddö, där en cirkel på en gräsmatta förbryllat husägarna i ett sommarstugeområde. Jag åkte vilse flera gånger innan jag fann rätta vägen in bland gula fält och gröna skogar. Väl framme visade det sig att cirkeln inte alls hade med den uforapport som ett estniskt par rapporterat in till UFO-Sverige. Men det var ändå intressant att försöka finna en lösning på vad som fläckat ner gräset.

Cirkeln var inte en perfekt cirkel, men nära och ca 3,5 meter i diameter. Paret som undrade vad det kunde bero på, hade flyttat in i huset hösten 2011 och först noterat cirkeln i april i år när snön försvunnit. Jag noterade att de hade både en studsmatta och en plastpool på gräsmattan, men eftersom föremålen inte satts upp förrän nu till sommaren kunde de knappast ligga bakom skadorna i gräset. Troligtvis har förra ägaren haft något stående på platsen som gjort avtrycken.

Inom ufolitteraturen finns många exempel på ufos som gjort något slags avtryck på vegetation och mark. Ett viktigt bevis på att ufofenomenet är betyligt mer komplicerat och handfast än bara påhitt och hjärnspöken som vissa tycks tro. I folktron talas det om älvringar eller häxringar när cirkelformade markeringar i gräs och mark noterats genom århundraden. Älvringarna skapas av svampar som gör växtligheten förtvinad och svag och ibland extra kraftig. Den vanligaste svampen på gräsmattor är nejlikbroskskvilingen och varför svamparna cirklar till det  beror nog på att svampens underjordiska rottrådar förändrar jordens genomsläpplighet för vatten och för att de ger ifrån sig ämnen som är skadliga för gräsrötterna.

Nu till ufot som inte hade något med denna cirkel att göra. En kväll i början av juli observerade mamman, till tjejen som rapporterat in cirkeln, ett ljusfenomen när hon inte kunde sova. Mamman hade gått ut för att ta luft och såg då över ett fält i horisonten hur ett ljus rörde sig och ändrade form. Ljuset var triangelformat och sken i olika ljusstyrkor. Det kom och gick över fältet, i hög fart och i låg fart, så ett flygplan kan det inte ha varit. Allra mest intressant var att triangeln ändrat form och spridit ljuskäglor ner mot marken. En helikopter undrade jag, men tjejens morsa hade inte hört ett knyst. Tyvärr hade hennes mor hunnit åka hem till Estland så jag kunde inte intervjua henne, men vi får se om inte jag kan få en skriftlig rapport på estniska från henne. På bilden nedan syns det fält ufot svävat över.

Väl på Väddö passade jag på att åka förbi platsen för ett känt ufofall – det sk Väddöfallet. Den 14 oktober 1956 observerade timmermännen Stig Ekberg och Harry Sjöberg ett ufo över landsvägen som går genom Väddö. Strax efter en kurva vid byn Söderäng hackade motorn på deras lastbil till och de får syn på ett lysande föremål på himlen. Förmålet stannar av i fart och landar sedan på vägen 100 meter framför dem. Föremålet skiner i ett neonljus som lyser upp omgivningen. Klockan är 22.00 på kvällen och föremålet beskrivs som metalliskt och sakta roterande.

Efter tio minuter lyfter ufot iväg och försvinner upp i skyn tills den blir en prick i fjärran. Stig och Harry lämnar bilen och går fram till där ufot landade. Gräset vid vägen är då nedtryckt i en halvcirkel men asfalten på vägen verkar orörd. Stig finner på platsen en metallbit som är slät, varm och tung. Metallbiten genomgår året efter en första undersökning och får rykte om att vara en äkta, liten bit av ett ufo. Något egentligt bevis för att den skulle vara av utomjordiskt härkomst finns dock inte – metallen verkar vara av hårdmetall. Läs mer om fallet i Clas Svahns bok UFO-Mysteriet, sid 55 – 70.

Platsen vid Söderäng, Väddö, där Stig och Harry i oktober 1956 såg hur ett föremål landade och gjorde avtryck i dikesgräset.