Styrelsemöte på lördag

Nu på lördag, den 21 november, har UFO-Sverige sitt sista styrelsemöte för detta år. Mötet hålls på AFU – Archives for the Unexplained – i Norrköping.

Vi kommer under styrelsemötet bland annat behandla frågor som rör UFO-Sveriges nya webbplats samt kommande års budget.

Annonser