Styrelsemöte i Sala

20150411_123058

Igår höll UFO-Sverige styrelsemöte i Sala. En fem och en halv timmes sittning med paus för middag och ett ballongexperiment. Många frågor behandlades under mötet, varav en hel del som berör kommande aktiviteter inom UFO-Sverige. Som till exempel riksstämman med UFO-Expo i Trollhättan den 2 maj. Mycket ideellt arbete ligger bakom evenemanget och det gäller att man har koll så inget glöms av.

Styrelsemötet hölls hemma hos UFO-Sveriges sekreterare Mats Nilsson, där lägligt nog också UFO-Sveriges kansli hör hemma. Från sitt kanslikontor jobbar Mats med ansvar för medlemmar och grupper anslutna till organisationen samt ser till att föreningstidningen Rapport-Nytt blir gjord. Mats fru Irene är en fena på kokkonst och hon låg bakom den goda maten.

20150411_135833

 

20150411_135816

Annonser