1947

1947 var det år som det moderna ufofenomenet föddes. Flera stora observationer av oförklarade flygande objekt i framför allt USA, fick då stor spridning i radio och press världen över och fenomenet blev uppmärksammat av en intresserad allmänhet. UFO:s blev något många talade om och funderade över.

Så kan man säga och så brukar det låta när man tittar tillbaka i ufohistoriken. Men sanningen är mer flytande. Det hade, så att säga, varit på gång ett bra tag. UFO:s dök inte bara ”plötsligt” upp.

Året innan, 1946, hade Sverige och våra grannländer varit målområde för en våg av mystiska flygande objekt. Föremål som liknades vid raketer och som kom att sorteras under begreppet spökraketerna. Dessa ännu oförklarade tingestar satte djupa tankeveck i både allmänna och militära funderingar. Och under andra världskriget var det många militärflygare, både från axelmakterna och från de allierade, som noterade så kallade foo-fighters, små egendomliga ljusklot som dök upp vid flygplanen och som tycktes intelligent kontrollerade.

Går man tillbaka ännu längre, till slutet av 1800-talet, finner man en tidigare stor ufovåg som tog sin början i norra Kalifornien. Den vågen av flygande föremål, som man liknade vid luftskepp, pågick under ett halvår innan observationerna ebbade ut. Då hade observationerna av ”luftskeppen” spridit sig ända till USA:s mellersta inland. Mindre känt är att observationer av ”luftskepp” inte bara var koncentrerade till USA. De rapporterades in från hela världen under 1900-talets första decennium, bland annat från Nya Zeeland under 1909.

Kenneth Arnold

Tillbaka till 1947. Det var det året som Kenneth Arnold rapporterade in att han under en flygning med sitt sportplan fått syn på nio egendomliga föremål över Cascadebergen i delstaten Washington. Föremålen flög i formation och dess rörelsemönster såg ut som tefat som studsar över vatten. Så ungefär beskrev Arnold det för några lokala journalister som väntade vid flygfältet där han landade. Kvickt var begreppet ”flygande tefat” så myntat genom tryckpressen och flygande tefat blev en världssensation att skriva mycket om.

Arnolds observation inträffade den 24 juni och i början av juli 1946, var det dags igen. Det vill säga, dags att rapportera om en ännu större sensation. Från staden Roswell i delstaten New Mexiko kom ett pressmeddelande som gjorde gällande att en ”flygande skiva” störtat ute i öknen och ”skivan” hade, efter kraschlandningen, tagits hand av det amerikanska flygvapnet. Pressmeddelandet kom från flygvapnets själva hand och Arnolds observation två veckor tidigare tycktes vara på väg att klaras upp.

RoswellDailyRecordJuly8,1947

Om ”det flygande tefatet” som störtat utanför Roswell var heta nyheter från öknen under par dagar. Det var en nyhet med en rubrik som naturligtvis kittlade och drog till sig blickar. Världen över. USA:s flygvapen presenterade dock snabbt en förklaring. Det var inte en av dessa ”tefat” som kraschat utan en väderballong som tagit våldsam mark. Flygvapnet visade upp vrakdelarna för pressen och la uppståndelsen åt sidan. Och så kom det också att bli ufomässigt sett. Det var inte förrän på 1970-talet som Roswellhändelsen ”återuppväcktes” från det bortglömda.

Men ufos som fenomen glömdes aldrig mera bort. Det som innan 1947 varit spridda skurar runt om världen kom att bli något som rapporterades alltmer ofta. Fenomenet fick legitimitet och tyngd. 1948 startade en officiell undersökning inom USA:s flygvapen. Undersökningen kallades Project Sign och huvudmålet var att ta reda på vad dess oförklarliga flygande objekt kom ifrån. Helt enkelt, vem som satt bakom spakarna?

Detta var innan akronymen ufos kom att bli synonymt med utomjordiska rymdskepp. Innan likhetstecknet drogs åt så hårt att vi än idag måste lägga ner ganska mycket tid på att ständigt påminna oss alla om begreppet UFO:s egentliga betydelse. Och att ett UFO inte måste betyda utomjordiskt besök var under sommaren 1947 så självklart att man knappt ens reflekterade över det.

Faktum är att en undersökning gjordes under augusti 1947. En så kallad opinionsundersökning. En Gallup som tog tempen på vad genomsnittsamerikanen trodde om det som snurrade däruppe på himlen. Resultatet blev följande: 33 %  visste inte vad man tyckte,     29 % menade att det var inbillning eller hägringar, 15 % trodde det var hemliga vapen från den egna militärmakten, 10 % hävdade att det var bluffar, 3 % ansåg att det bara var apparater för att samla in väderleksdata, och 1 % pekade på den nya fienden, ryssarna och trodde sig förstå att det var deras hemliga vapen som nu spionerade på USA. Någon tro på utomjordingar registrerades inte i den undersökningen.

För ufologen är det intressant att blicka tillbaka till tiden omkring 1947. Efterkrigstiden kallat då världen fick leva vidare med en sönderskjuten och sönderbombad värld att bygga upp. I USA, som klarat sig från ett fullskaligt krig på hemmafronten, var detta en tid då ny teknologi snabbt stöptes fram och en ny geopolitisk världsordning planerades ut. Kanske var det oundvikligt att egendomliga flygande objekt nu sågs utifrån större och vidgade vyer?

Efter denna lilla inledning ska jag i en serie inlägg här på bloggen försöka sätta fingret i vad som kokade fram under tiden kring 1950. Med utgångspunkt i ufofenomenet blir detta en intressant resa tillbaka i tiden och förhoppningsvis lär man sig något nytt också.

Mer i nästa inlägg.

Annonser