Styrelsemöte, spöken och stenar

I söndags – den 24 augusti – träffades UFO-Sveriges styrelse i Töreboda för höstens första styrelsemöte. Det var ett möte som också blev en slags upptakt efter sommar och semestrar, där den mesta diskussionen kretsade kring planeringarna inför kommande aktiviteter inom UFO-Sverige.

20140824_150525Mats Nilsson, ständige sekreterare, bläddrar igenom Clas Svahns nya bok om svenska ufofall som kommer ut i bokhandeln till höst.

Bland annat diskuterade styrelsen kring sökandet efter den störtade spökraketen i sjön Nammajaure, dit Clas Svahn tillsammans med flera andra återvänder nu i helgen. Det är en expedition som lär bli mycket uppmärksammat i media och vi hoppas naturligtvis att man nu finner det man söker på botten, denna gång med hjälp av radar och magnetometer.

Det blir också ytterligare en Englandsresa i september där många kartonger med ufomaterial kommer att samlas in och skeppas till AFU i Norrköping.

Ett kommande projekt nästa år diskuterades också. En vecka i augusti ska UFO-Sverige finkamma Kolmården på ufoobservationer samt utreda vidare kring redan inrapporterade observationer. Det blir ett projekt som vi kommer att återkomma till flera gånger under kommande höst och vår.

Sedan har vi i UFO-Sverige också kursen i Kisa på gång. Vår populära kurs i ufologi som börjat fyllas på med bokningar. Tänker någon gå på kursen och har bestämt sig för det är det nu dags att boka.

20140824_173648En vägsträcka utanför Töreboda där flera oberoende vittnen rapporterat händelser av spökkaraktär.

Efter mötet stannade jag kvar i Töreboda en stund och fick av Tage och Christina Bång en liten guidad rundtur i trakten. Vi stannade till vid en vägsträcka utanför samhället där flera oberoende vittnen sett vad som ser ut att vara en äldre man iklädd rock av gammaldags modell komma gåendes längs vägen. Jag fick höra att ”mannen” har en tendens att kliva rakt ut framför bilar som kommit åkandes och sedan bara försvinna in i tomma intet. Detta spökfenomen tycks även ha ändrat karaktär på senare tid. En kvinna har berättat hur hon sett människor som hon liknar vid stenåldersmänniskor iklädda djurhudar, kasta sig ut framför hennes bil. En omskakade händelse som jag passade på att dokumentera.

Jag fick även tillfälle att tala med en ufoobservatör som berättade om den kvällen han fick syn på ett cigarrformat föremål med fönster som alldeles ljudlöst svepte ner över granntopparna några hundra meter bort. Vad som såg ut att vara ett flygplan på väg att kraschlanda dök flackt ner mot en sjö för att sedan försvinna bort i ett helt annat väderstreck.

20140825_122934Ett cigarrformat ufo med ”fönster” som bevittnades i skogarna utanför Töreboda.

Efter att ha tackat Tage och Christina för all hjälp med styrelsemötet åkte jag tillbaka mot Västkusten. På väg mot Skövde åkte jag åter förbi Askeberga skeppssättning utanför Tidan där jag stannat till tidigare på dagen. Stensättningen består av 24 stenblock som väger upp mot 15 ton styck. Det ska visst vara Nordens näst största skeppssättning, bara Ales stenar i Skåne är större. När exakt stenarna lades på plats är det ingen som vet men arkeologin daterar anläggningen till yngre järnålder.

20140824_115408Askeberga skeppssättning utanför Tidan.

20140824_115433Fyra av de stenbumlingar som utgör Askeberga skeppssättning.

Annonser

6 comments

 1. Jo, jag vet att ni är intresserade av spöken och liknande. Det är av samma anledning ni är intresserade av UFOn. Ni tror att vittnesuppgifter och folks personliga upplevelser innebär att något märkvärdigt faktiskt har hänt. Men så är det givetvis inte alls.

  Alltnog, ni kommer med största sannolikhet inte att hitta någon främmande farkost i Nammajaure. Vad gäller Kolmården och UFO-observationerna där är det bara ytterligare exempel på folks påståenden och berättelser.

  Hela det så kallade UFO-fenomenet bygger nästan uteslutande på folks berättelser. Ingenting mer. De så kallade fysiska spåren och effekterna som påstås finnas i vissa UFO-fall kan inte kopplas till något mystiskt fenomen utan har sannolikt naturliga orsaker – i den mån dessa fysiska effekter ens har förekommit ( vilket inte alltid är säkert ).

  UFO-fenomenet är en myt. Ni söker efter någonting som med största sannolikhet inte finns. Däremot finns det folktro i samhället. UFO-fenomenet är egentligen ett samhälls- och kulturfenomen.

 2. Det du skriver är en perfekt analys var UFO Sverige står sedan flera decennier. UFO fenomenet är egentligen en myt och man ska bara
  förklara folks misstolkningar. Vi har inte besök av varken utomjordingar eller inomjordingar. Allt är bara hörsägen, eller hur Anders Berglund?

 3. Inom ufoämnet finns en hel del hörsägen. Tänker då mest på alla rykten om kraschade flygfarkoster och hemliga kontakter mellan diffust folk i olika säkerhetsbranscher och påstådda varelser. Något konkret bevis där finns inte och har hittills aldrig kunnat produceras. Kvar finns alla rykten – hörsägen – men även berättelser och utsagor från folk som säger sig ha hört eller sett uforelaterade hemligheter. Att utreda detta är inte lätt, oftast ligger det långt bak i tiden och info att gå vidare i undersökningar är knapp. Sedan är det också omgärdat av sekretess, och eftersom det mesta som rör området ufos och militären härrör från USA, är sekretessen mer allvarligt straffande än säg den svenska. Det finns många exmilitärer som på ålderns höst eller vid dödsbäddar säger
  sig ha varit med om ett och annat men om det verkligen är ufos i betydelsen utomjordingar som åsyftas är en annan femma. Det finns en
  hel del desinformation i frågan som spridits genom åren av desinformatörer och ska vi en gång för alla bringa mer klarhet så måste vi
  ha mer öppen fakta på bordet som går att kolla och som leder vidare genom öppna, inte stängda, dörrar.

  Av alla inrapporterade uforapporter UFO-Sverige fått in genom åren har många kunnat förklaras. Den vanligaste rapporten vi får in kan betecknas som en ljusprick på mörk natthimmel. En ljuskälla som observatören/na vid tillfället anser beter sig underligt. Vanliga misstolkningar i de fallen är planeter, satelliter, stjärnfall, flygplan och ufoballonger. Detta går att komma fram till genom att lyssna på hur observatör/observatörena uppfattat saken och kolla de faktiska förhållandena vid observationen. Men ung 5 % av inrapporterade fall till oss har inte fått någon förklaring -av självklara orsaker. Ingen förklaring stämmer överrens med hur objektet uppfört sig eller hur det sett ut. I dessa intressanta fall har vi oftast ett objekt som inte hör till den vardagliga himmelsfloran. Vad det är finns många teorier och hypoteser om och det är ufofenomenets kärna. Inget vet idag vad det egentligen är men det finns naturligtvis många som har ett självsäkert svar i att det måste vara utomjordingar eller för den delen inomjordingar.

  Att folk ser ufon är ingen myt. Men det finns en hel del mytiska inslag i hur vi människor tolkar och tror kring fenomenet.

 4. Folktro har alltid funnits med och inom oss. Människan är en troende och tolkande varelse. Folktron har också färgats av tiderna och idag finns dess element även med i tolkandet av ufofenomenet. Det finns många paralleller mellan ufo och folktro. Äldre tiders väsenden uppvisar beteende som även moderna väsenden i teknologiska tefat uppvisar. Det är samband som forskare torde kunna belysa mycket djupare än vad hittills skett vad jag känner till.

  Folktro, legendbildning och myter har vi med oss i vårt bagage när det gäller det mesta hur vi uppfattar vår verklighet. UFOfenomenet
  har mången mytologiskt inslag för det är så vi tolkar mysterier. Men mysterier förblir mysterier tills vi vet mer och bättre. Det som
  finns och det vi upplever är naturligt. Vad jag menar är att vi kallar det ett mysterium tills vi förstår mysteriet. För sedan
  behöver vi inte längre undra och spekulera. Inget är ”övernaturligt”, allt är naturligt.

  Det finns många uforapporter som pekar på ännu förklarade fenomen. Att tro vi idag vet allt är vad många trott genom århundradena.
  Varje tid har sina sanningar. Vad vetenskapen tar för givet idag har fått nya kläder och tolkningsmodeller om hundra år. Vad
  ufofenomenet står då får den som lever se. Men troligtvis vet vi då mer om saker vi idag tar som givet. Att utgå från att ufos är ett samhälls och kulturfenomen säger väldigt lite om ufofenomenets uppenbarelser. Det behövs mer djup förståelse än svepande rörelser. UFO-Sverige jobbar på det och är de som gör det. Folk ser och är med om saker som inte hör till vardagen och vi försöker ge förklaringar där sådana går att ge. ”Mysteriet” som finns kvar när alla misstolkningar sållats bort är ufofenomenet och att inte nyfiket försöka förstå det vetenskapligt och grundligt utan förutfattade meningar öppnar upp för att mysteriet förblir ett mysterium.

 5. Lasse Svantesson, du har missuppfattat var UFO-Sverige står. UFO-Sverige och dess ledning vill ingenting hellre än att hitta en främmande farkost. Visserligen söker de naturliga svar på olika UFO-fall men deras drivkraft är förhoppningen att detta sökande en dag skall resultera i att de hittar en främmande farkost. Detta är uppenbart när man granskar vad medlemmar i UFO-Sverige faktiskt skriver och säger ( inklusive texten på deras egen sajt ).

 6. Anders Berglund, det faktum att UFO-fenomenet är ett samhälls- och kulturfenomen säger väldigt MYCKET om UFO-fenomenets ”uppenbarelser” ( ett ord du använder ). Eftersom detta fenomen är ett samhällsfenomen är det också ett psykologiskt fenomen vilket mycket väl kan förklara varför folk tolkar objekt de inte förstår – även vardagliga föremål som de inte kan identifiera – som någonting mystiskt. UFO-myten och folktron i samhället är styrande och utgör referensram när folk tolkar sådant de inte känner igen.

  Du säger att UFO-Sverige jobbar på att få mer ”djup förståelse” av UFO-fenomenet ( du skriver t.o.m. ”försöka förstå det vetenskapligt och grundligt” ). Det låter ju bra men frågan uppstår då hur lång tid ni behöver eftersom UFO-Sverige efter mer än 40 år fortfarande inte har några förklaringar som ni vågar stå för ( allt ni säger i den vägen är att UFO-fenomenet är ett ”okänt” eller ”gåtfullt fenomen” ) och ni har ännu inte presenterat en enda vetenskaplig artikel om UFO-fenomenet. Om ni verkligen hade sysslat med vetenskap skulle ni ha kunnat presentera en förklaringsmodell för länge sedan. Att ni inte har gjort så får mig att göra bedömningen att ni egentligen går omkring och hoppas på att en främmande farkost skall dyka upp en dag.

  Den sista meningen som du skriver här ovanför är märklig ty det går inte att säga att det ”som finns kvar när alla misstolkningar sållats bort” är ett mystiskt fenomen. Det enda som kan sägas är att återstående fall är oförklarade. Dock, den uppenbara anledningen till att de är olösta är att material saknas för att kunna lösa dem, inget mer mystiskt än så. Eftersom 95 procent av alla fall kan förklaras som varande rislyktor, flygplan, planeter, meteorer, väderfenomen och allsköns andra vanliga objekt är sannolikheten mycket stor att även de olösta fallen har förklaringar av samma slag.

  Det är UFO-föreningar som UFO-Sverige som bidrager till att det så kallade UFO-fenomenet är ett ”mysterium” i mångas ögon.

Kommentarer inaktiverade.