Rundtur på arkivet

Dagarna går väldigt fort nu för tillfället, fyllda som de är av ufo-arbete. Under veckan som gått har jag börjat skriva artiklar till nästa nummer av UFO-Aktuellt, slängt ett getöga på två ufo-observationer i Göteborgstrakten, blivit intervjuad av tidningen Bohusläningen, samt börjat tänka på vad jag ska hålla föredrag om på UFO-Sveriges årliga ufo-kurs i Kisa i oktober. Dessutom har jag gottat ner mig i ett ganska bortglömt kontaktfall som inträffade på slutet av 1960-talet. Mer om allt detta kan ni läsa om här på bloggen, som jag har ambitionen att uppdatera minst var tredje dag – från och med NU!

Håkan B Håkan Blomqvist vid sitt skrivbord på AFU i Norrköping.

För några veckor sedan tillbringade jag en hel helg i Norrköping och fick där en rejäl rundtur på AFU av Håkan Blomqvist. Genomgången behövdes, för Arkivet för UFO-Forskning har numera så mycket material om förbryllande fenomen att det skulle ta en livstid att hinna gå igenom allt. Böcker, tidningar, ufo-rapporter, filmer, bilder, mer böcker och ännu mer böcker fyller hyllmeter efter hyllmeter. På arkivet passade jag på att köpa en påse klassiska ufo-böcker som jag ännu inte läst. Endast en droppe av allt som skrivits om ufos.

johan och tobiasJohan Gustavsson och Tobias Lindgren diskuterar ufo-fall att undersöka.

Av alla ufo-rapporter som kommit in till UFO-Sverige genom åren finns det många fall som behöver undersökas vidare. Alla observationer har nämligen inte fått den undersökning som intressanta fall borde få. Varför det är så? Jo – tid, resurser och mängd har gjort, och gör, sitt. UFO-Sverige kan bara bli bättre på att undersöka dessa fall. UFO-Sveriges fältundersökare, spridda över hela vårt land, behöver inte vänta på nästa inrapporterade ufo-observation. Det finns fall på arkivet. Det är bara att börja gräva.

Vi träffades några på arkivet och diskuterade igenom detta. Håkan Blomqvist, Johan Gustavsson, Tobias Lindgren och jag, satt några timmar och spånade på idéer. En nyss genomförd undersökning av aktiva fältundersökare för UFO-Sveriges räkning har gett ett resultat. Nu är ambitionen att ta fram arkiverade ufo-fall som behöver ett par nya ögon att ögna igenom. Det blir ett av projekten som jag som nybliven ordförande för UFO-Sverige ska söka råda bot på.

lådanLängst inne i AFUs alla trängsta gångar och utrymmen finns ett förråd där denna sarkofag till låda bor.

lådan 2I lådan vilar UFO-Sveriges egen sällsamma Dracula i väntan på nästa riksstämma.

Annonser