Jakten på Jordens tvilling och de utomjordiska

När människan tittar upp mot stjärnhimlen ser hon inte bara en liten pyttebit av universum. Hon ser även stora möjligheter till intelligent sällskap. För någonstans därute i stjärnhavet, tänker hon, borde det finnas jordliknande planeter där andra former av avancerade livsformer funderar, drömmer och förundras, lika mycket som hon gör.

Människan har länge sökt efter dessa varelser i tanke och själ. Utomjordingar att språka med, att utbyta information med och att lösa livets mysterier tillsammans med, skulle betyda så mycket för hela hennes existens och mening.

Sökandet efter de utomjordiska på det praktiska planet har främst skett med ögonen och teleskoplinserna. Människan har även lyssnat efter i rymdens brus efter signaler och radiovågor – de elektroniska fingeravtryck som hon själv häver ut i rymdens alla riktningar. Hennes sonder har landat på främmande land och tatt med sig jord och sten hem för analys. Än har inga fynd gett det riktiga beviset för att liv frodas lite varstans men människans sökandet fortlöper. För närvarande sker den jakten framgångsrikast med NASA:s rymdteleskop KEPLER.

Under 2011 tog människan ett stort kliv till att identifiera lovande kandidater som kan tänkas hysa möjligheten till intelligent liv. Man börjar nämligen få verktygen till att urskilja små jordliknande planeter kring andra solar många hundratals ljusår bort. De aktuella exoplaneterna – planeter i andra solsystem än människans – ligger inom den ”beboeliga” zonen, vilket är det avstånd från en sol som möjliggör flytande vatten och livsbejakande temperaturer. Det är upptäckter som är väl värda att uppmärksammas så här på det nya årets första trevande dagar.

Trots att man länge anat att det borde vara så var det var först 1996 som den första planeten, i ett annat solsystem än vårt eget, identifierades. Den gången var det en planetjätte i Jupiters storlek men sedan dess har listan över upptäckta planeter i andra solsystem överstigit 700 stycken. Och tack vare Keplerteleskopet har, under 2011, 33 nya planeter kunnat fastställas och ytterligare 2326 stycken möjliga planetkandidater väntar på vidare vetenskaplig analys. Att detta år kommer att bli ett bra år för planetjakten i både statistik och på stjärnkartorna synes självklart.

Att upptäcka en planet i ett annat solsystem är dock inte lika med att upptäcka en annan Moder Jord. Det är mycket som ska passa in innan planeten Jorden får sällskap av andra vackra blågröna klot där liv kan tänkas spira. Planten måste exempelvis ligga inom en radie från dess sol som gör det möjligt för att vatten, gröda och liv, får den värme, näring och skydd den behöver.

Två planeter, som Keplerteleskopet upptäckt, missar precis kriterierna för den beboeliga zonen. Dessa planeter cirkulerar runt samma sol, på 950 ljusårs avstånd från jorden. Solen deras är ungefär som den vi ser på himlen, dock lite svalare. De är något mindre än vår egen jord men det är också det som gör just dessa två så speciella. Planeterna är de minsta exoplaneterna ute i universum som man hittills kunnat fastställa. Så små att det behövdes ett teleskop i rymden för att lyckats finna dem. Så små att man nu verkligen kan ”se” den planet som får första äran att bli Jordens okända tvilling ”därute”. 

Illustration av planet Kepler 20-e, på 950 ljusårs avstånd från Jorden.

Ett annat planetfynd har dock ökat pulsen rejält. Det är en planet som ligger inom den” beboeliga” zonen. En planet med möjligheterna att hysa liv om så skulle vara. Exoplaneten Kepler 22-b är vad drömmarna alltid drömt om. En planet som liknar vår egen unika Jord. En planet som kanske kommer att vara ett första bevis på att livsformer kanske inte är så unikt och lokalt trots den synes tysta och farliga rymden.

Illustration av exoplanet Kepler 22-b.

Kepler 22-b ligger inom liknande avstånd från sin sol som Jorden gör. Planeten är 2,4 gånger större än Jorden och befinner sig 600 ljusår bort. Dess sol liknar dessutom i sammansättningen vår egen och sker en växthuseffekt över planeten, har man räknat ut att planetens temperatur borde ligga på behagliga 22 grader Celsius.

Man ska dock komma ihåg att människans jakt på Jordens tvilling är i sin linda. Det är en sak att märka stjärnkartorna med oaser, en helt annan att verkligen bekräfta fotosyntes och bakterieodlingar. Men så nära andra eventuella livsvaggor har människan aldrig förr varit. Vi vet var vi ska leta och vi drömmer som aldrig förr om att en gång tala utomjordiska.

Fler exoplaneter kommer att identifieras. Sammanlagt har man nu funnit 2326 planeter som kan och borde ha jordkvaliteter. Vilka som ligger bäst till presenteras under året. Något att verkligen se fram emot under 2012.

Gott nytt år förresten. Det kan vara bra att veta att planeter finns det gott om ifall mayaindianernas moderna uttolkare verkligen är något domedagsaktigt på spåret.

Källor: space.com

Info om Kepler finns på Kepler – A Search for Habitable Planets. Där finns för övrigt ett litet räkneverk som visar hur många planeter med livskvaliteter man hittills har funnit.

Annonser