Dödliga blixtar

Blixtnedslag är ett dödligt väderfenomen som varje år skördar en skara liv världen över. Utanför byn Risberg i Västerbotten hittar man ett av många vittnesbörder efter blixtens krafter. I somras begav jag mig till den över 100 år gamla minnesplatsen för att med egna ögon se de kors som vittnar om en tragisk historia.

 Minnesplats i skogen utanför Risberg i Västerbotten.

Historien bakom minneskorsen är följande. Fyra personer från Risberg var en augustidag 1875 ute på en slåtteräng någon kilometer från byn. P-O Berglund, frun Henrietta, brodern Herman och pigan Karin Lundgren höll på att bärga hö. Luften var kvav och varm. Under en väl förtjänad matrast tornade ett mörkt åskmoln upp sig på himlen. Rasten avbröts i all hast och alla fyra skyndade sig ut på slåtterängen för att hinna få in så mycket hö som möjligt under tak innan regnet bröt ut. 

På höladan hade under morgonen ett gapande hål upptäckts i det handkluvna pärttaket och Henrietta hastade kvickt upp på taket med spik, hammare och ny pärt. Samtidigt sprang Herman och Karin bort mot en ”hödisja” som låt utbredd en bit från ladan. Precis när de kom fram slog åskan ned. Båda två träffades av blixten och dog omedelbart. Henrietta kastades ned från taket av blixturladdningen men landade oskadd mjukt på ängen.

Händelsen skakade om byborna i Risberg. Omgående restes två minneskors på olycksplatsen och genom åren har träkorsen bytts ut i takt med förruttnelseprocessen. De kors som idag går att skåda i skogen restes 1994 av Ingvar Berglund och Martin Hällgren. På ena korset står det: ”Här dödades Herman Berglund, Risberg, den 11/8 1875”.

 Minnesrunan över Herman Berglund.

Blixtar är för övrigt något av intresse för ufologen. Att olika blixtfenomen skulle ligga bakom en del ufoobservationer är ingen dum idé. Blixtar är sannolikt det mest intensiva ljusfenomen som man träffar på i atmosfären. Blixtarna uppstår enkelt sett när negativa elektroner möter positiva elektroner och laddningen mellan genererar urladdningar dvs blixtar.

Blixtfenomen finns i olika kalibrar. Det finns till exempel kornblixtar och kulblixtar. En kulblixt kan bestå ända upp till en minut och kan ha en fotbolls storlek. Åtminstone som man vet. Förr var det vanligt att man inte blev helt betrodd när man berättade att man sett en kulblixt men vetenskapen tvivlar inte längre på kulblixtarnas existens. Däremot är forskningen i sin linda och teorin till varför kulblixtar uppstår och funkar är trevande och osäker. Det finns mycket mera att forska i kulblixtarnas mysterium och dess koppling till vissa ufos kan mycket väl visa sig ha en stor betydelse.

Blixten söker sig ofta till den högsta länken mellan himmel och jord.

Annonser

3 comments

  1. Som grabb, folkskola såg jag en gång en kulblixt. Var hemma hos en kamrat, vi satt i köket när hans mor skrek till! Åska, såvitt jag minns, inte direkt över oss. En lysande pärla, mitt emellan speldank och ärta fräste runt på spisen, ungefär som när man häller några vattendroppar på en el-häll, men tror att spisen var vedeldad.
    Vi hann just se den under några sekunder innan den drog ute genom fönster och efterlämnade ett hål, stort som en enkrona, ungefär.
    Hans mor vägrade tala om saken, fick rutan omedelbart utbytt.

  2. Jo, klotblixt är väl vanligare att säga. Läste Alf Nybergs Himlasken och andra ljusfenomen och han använde begreppen kulblixt eller pärlbandsblixtar. Och därom tvista vi lärde.

Kommentarer inaktiverade.