Maja-Lisa och trollen i Fagertjäln

Min faster, Inger Hedström i Borlänge, skrev under 1990-talet en bok om min släkt på fars sida och om människorna som bott i byn Risberg, utanför Bastuträsk, i Västerbotten. Boken heter Risberg – Byn bortom allfarvägen och innehåller stoff som kan vara av intresse för dem som i gammal folktro ser spår av de fenomen vi idag stöter på i ufolitteraturen. 

Inger redogör i sin bok för de omständigheter som kretsade kring två flickor från byn Fagertjäln. De hette Maja-Lisa och Amanda och var vid tiden för sina mystiska upplevelser 17 respektive 15 år. Året var 1852 och redogörelsen bygger på vad en kvinna vid namn Emmy Hedström skrev ned på 1930-talet. Vad för detaljer och omständigheter som gått förlorade mellan 1930 och 1852 går förstås inte att säga. Flickorna och deras anhörigas upplevelser är dock så pass intressanta att fundera över eftersom hela händelseförloppet kan ge en mer sammansatt glimt över många olika fenomen som ufologer, gång på gång, stöter på. Nedan följer inledningen till vad som skulle komma. (Obs: Det är inte exakt ordagrant som det står i boken!) 

Maja-Lisa och Amanda gick en dag till en stor sten som låg på ägorna. Där fick de se en stor och grann rödmålad bondgård och blev av bondmoran inbjudna i huset. Huset var propert och städat och man bjöd flickorna på rätter av alla de möjliga läckra slag. När de skulle äta bad flickorna bordsbön, som de brukade göra hemma hos sig, och plötsligt förvandlades maten till insekter, ormar och grodor. Flickorna blev efter detta utkastade och vaknade till sans sittande vid stenen. I folkmun kallade man stenen efter det för ”trollstenen”.

Redogörelsen har hittills alla klassiska folkloristiska drag av ett besök hos trollen eller hos älvorna. Man finner samma historier från hela Sverige och den lokala folktron brukar inte avslöja mer än så här. Detta är här dock bara början. Genom att studera Maja-Lisa och Amandas upplevelser får man kanske en unik chans att följa hur upplevelsen och fenomenet påverkade flickorna efteråt. Vi får här till exempel veta hur en person som upplevt dessa märkliga fenomen på 1800-talet tas emot av sina anhöriga, hur detta påverkar familj, släkt och vänner och till och med vilka eventuella orsaker som kan tänkas ligga bakom.  

Omslaget till Inger Hedströms bok – Risberg, byn bortom allfarsvägen.

Efter den första ”trolltagningen” försvann flickorna gång på gång utan att lämna ett spår efter sig. Särskilt ansatt var den äldre flickan Maja-Lisa och hennes personlighet kom att bli förändrad. Ofta ropade hon ut att ”Nu ser jag trollen” och då föll hon i vanmakt och kroppen blev styv. De anhöriga försökte väcka henne och ibland lyckades man. 

Efter deras första besök hos ”trollen” eskalerar upplevelserna. Vi ser att särskilt Maja-Lisa har en tendens för vad man kan kalla att falla i trans. Hennes kropp blir paralyserad och hennes vanliga vakna medvetande förändras. Detta oroar naturligtvis föräldrarna och syskonen som försöker ruska liv i Maja-Lisa. Vi kan ana att upplevelserna sker när det rationella medvetandet kopplas bort, i transen och vidare i ett slags drömtillstånd. Man kan dra paralleller med nutida beskrivningar om hur en människa ligger i sin säng, i gränslandet mellan vakenhet och sömn, och då råkar ut för ett besök av varelser från en annan verklighet, eller som så ofta hävdas, en annan planet. 

Den tid på dygnet flickorna försvann var oftast på nätterna så någon brukade alltid vaka över dem. Det hände dock att man trots det fann sängen tom och allt som oftast att den äldsta flickan, Maja-Lisa, var försvunnen. Ibland var båda flickor försvunna. När det var vinter såg man inga spår som ledde ut från stugan och när flickorna återvände på morgonen ledde de enda fotspår man fann, bort från ”trollstenen” eller från ett stenröse i närheten, tillbaka till stugan. 

Känt är att varelser från ett ufo eller ett drömtillstånd oftast kommer till människor på natten när de sover eller ligger halvslumrande i sängen. Många har även mött varelser i samband med att man varit ute och kört bil sent på kvällen längs en enslig väg mitt i skogen. De berättar hur de upplever hur ”utomjordingarna” kidnappar eller bortför dem till sitt ”skepp”. Skeppet är ett flygande föremål som varelserna närmast kommer ifrån och, som så oftast vid bortförandet, finns i närheten av huset eller bilen. Medlet för transporten är någon slags stråle som upphäver tyngdlagen och låter den bortförde sväva iväg rätt genom väggar och tak. Poängen är att man upplever sig förflyttas från sovrummet till en plats i närområdet. En förflyttning som sker under trans. 

I redogörelsen om Maja-Lisa och Amanda talas det inte om ett rymdskepp, däremot om en sten där varelserna, ”trollen”, bor. Tar vi redogörelsen över flickornas upplevelser för genuin och sann finns ingen anledning att tvivla på att de inte ”försvann” på något sätt. Man kan spekulera i att Maja-Lisa och Amanda, om det nu var något lurt och medvetet spratt de spelade upp, kanske smet ut genom ett fönster eller någon lös planka i väggen eller att de ”försvann” in i trans, men parallellerna mellan att bli bortförd av utomjordingar respektive troll är, ur det genuina antagandet, i alla fall likartade. 

Olov Nilsson i Stensliden vakade en gång över flickorna. Den natten sov de lugnt men vid klockan fyra på morgonen hörde Olov livlig och vacker musik från verktygshyllan i köket. Ett annat minne Olov fått höra från en annan sagesman, var att en av flickorna vid ett tillfälle skulle tvätta sig. Då blev flickan och tvättfatet kullkastade mot golvet. Båda flickorna såg hur troll plötsligt kom fram och lapade upp det spillda vattnet. Andra vittnen i rummet, som sett hur flickan och tvättfatet kastats ned på golvet, såg inga troll. 

Redogörelsen får fler dimensioner. Ett namngivet vittne hör ”fantommusik” härröra från en ansamling verktyg. Att ett anspråkslöst hem mitt ute i Västerbotten hade en radio vid mitten av 1800-talet är nog uteslutet. Parallellen med folktro och dess historier rörande den musik man hör älvor, näcken eller andra väsen spela upp, eller generera, är dock slående. 

Ett annat fenomen jag kommer att tänka på är poltergeist-fenomenet. De ”bullriga” andar eller spöken som tar fysiska uttryck i hem där ofta en tonåring finns närvarande. Det knackar i väggar och solida objekt kastas omkull eller rör sig av en till synes okänd kraft. Spekulationer har gjorts över att tonåringen på något sätt kan påverka fysiska föremål med sitt omedvetna eller sin ”tankekraft”. 

Att man gjort kopplingen mellan tonåringen och ”poltergeisten” är den att tonåringen genomgår psykiska och fysiska förändringar i sin personlighet och kropp. Att vara tonåring är en omtumlande tid. Man trotsar föräldrars och vuxnas åsikter och gör en revolution för att markera sin övergång från barn till vuxen. Man försöker finna vem man är och humöret går upp och ned. Kanske var Maja-Lisa en rebellisk tonåring som försökte göra sitt liv mer intressant genom att berätta om osynliga världar? Kanske Olov Nilsson själv slumrade till och inbillade sig att han hörde musik? Vi vet helt enkelt inte och man måste vara noga med att inte övertolka denna historia. Poängen är dock att de fenomen som skedde kring de tonåriga flickorna i Fagertjäln och som på ytan inte ser ut att ha något samband, kanske har det, när man analyserar och försöker gå mer på djupet?

Trollen har i denna målning av John Bauer fört bort en flicka.

Trots att det gått mer än 150 år sedan Maja-Lisa och Amanda besökte trollen känns deras upplevelser igen. Än idag upplever hundratals människor världen över dessa fenomen. Fenomenen beskrivs numera med ett annat tekniskt och vetenskapligt kulturspråk. Och idag tror få på trollens existens. Istället är det utomjordingar som står för musiken där en mer korrekt iakttagelse identifierar ett väsen eller varelser, av ännu okänt ursprung.

Min faster skriver i sin bok att hon hade tur som upptäckte Emmys redogörelse från 1930-talet. Ord som bevarat vad människorna i Fagertjäln var med om. Inger skriver själv om upptäckten i sin bok: ”Trots att det redan då passerat en mansålder, och de minnen som hon (Emmy) fick sig berättade troligen hade förändrats under årens gång, så får man ändå en tämligen klar bild av vad dessa människor trodde sig ha upplevt.”

Fortsättning följer…

Annonser

2 comments

  1. Onekligen en intressant aspekt det här med ufo. Den infallsvinkelsn har aldrig föresvävat mig tidigare. Men hela denna historia verkar ha varit så speciell, så man måste vara öppen för alla förslag till förklaring.
    Lycka till med analysen och försöken att förklara gåtan!

Kommentarer inaktiverade.