Skidbackar och ufos

Eftersom jag är fältundersökare för UFO-Sverige är det till mig familj och vänner kommer för att ventilera allt slags till synes oförklarligt man varit med om. Vissa berättelser är sådana man hört sedan man var liten. Och det är inte bara eventuella ufos de har sett utan det vittnas om allt från spöken och varsel till hägringar och att farsan en gång varit med om att natten uppe i Västerbotten – under en lång minut – blivit lika ljus som om det vart mitt på dagen.

Min mor har till exempel sett ett antal egendomliga ljusfenomen som i två av fallen kan vara äkta ufos. Udda nog har det vid båda tillfällena skett intill en skidbacke. Det är dock inte så konstigt eftersom familjen sedan tidigt 80-tal bott alldeles intill Wäsabergens skidanläggning i Älvdalen.

Moln, format som ett tefat, över en skidbacke någonstans i USA. En bild som inte har något att göra med mitt blogginlägg men som passar till rubriken. Bildkälla: http://izismile.com/2009/03/24/daily_picdump_86_pics.html

Den senaste gången morsan såg något egendomligt var i våras då hon fick syn på ett ljussken på himlen över skidbacken i Väsa. Skenet flammade upp från ingenstans, blev till en stark eldkvast som följde en spikrak bana innan det försvann lika plötsligt bakom ett moln. Allt var över på någon sekund. Men det var inget ufo. Jag har själv sett ett likadant ljussken i vinternatten för många år sedan så jag kände igen mig när hon berättade om det. Vad var det då? Jo, troligtvis var det en bolid eller en stark meteor mor såg och vi får båda räkna oss lyckosamma att vi råkat fått sett ett sådant magnifikt himlaspel.

Någon gång i början av 90-talet såg morsan ett mer svårförklarligt ljussken. Hon var ute och åkte bil när hon kom fram till en avtagsväg intill skidbacken i Väsa. Då upptäckte hon att övre delen av skidbacken och toppen på berget Väsagnupen var kraftigt upplyst av någonting. Det var höst, sent och mörkt så det borde inte ha lyst där överhuvudtaget.

Jag har förslagit att det kunde ha varit skidbackens strålkastare som spelat henne ett spratt. Jag har själv arbetat på anläggningen så jag vet att man kan välja att bara sätta på strålkastarna längst upp i backen. Morsan kontrar då med att hon mycket väl vet hur det ser ut och det är sant. I sammanhanget kan nämnas att även vår dåvarande granne såg samma ljussken från sin balkong. Hon reagerade också på att skenet var helt olikt det man var van vid. Jag har än inte undersökt denna händelse mer grundligt men det kan nog vara värt att spåra upp grannen och se om hon kommer ihåg det fortfarande. Tyvärr kommer inte morsan ihåg vilket datum det var vilket försvårar undersökningen rejält. Men kanske kan grannen även där ge mer att arbeta vidare med?

Det tredje ljussken morsan sett är det mest intressanta. Familjen var då uppe i Vemdalen på vintersemester. Det var i samband med Olov Palmes begravning 1986 och morsan fick syn på ett ljusklot ovanför grantopparna genom sovrumsfönstret i den hyrda vinterstugan. Hon tillkallade farsans uppmärksamhet som nog sa att det bara var en pistmaskin i den intill belägna skidanläggningen. Dagen efter tvingades dock far revidera sin teori. Då såg de att ljusklotet hade svävat alldeles ovanför ett berg bortanför skogen där inga skidbackar fanns. Detta var också innan mobilmasterna – som idag pryder var och varannan kulle – fanns uppresta. Mina föräldrar kommer även ihåg att de läste om andra som sett mystiska ljusfenomen i trakterna i den lokala tidningen någon dag efteråt.

Mina föräldrars ufo-observation i Vemdalen tänker jag gå vidare med. Senaste gången jag var på AFU i Norrköping försökte jag se om det fanns någon kopia på artikeln i arkivet. Jag fann dock inget som stämde överens men i rapportdatabasen fann jag några andra observatörer som sett liknande ljusklot i Härjedalen och södra Jämtland vid den aktuella veckan. Och även om jag inte kommer längre än till att spåra upp den aktuella artikeln så ska jag i alla fall rapportera in föräldrarnas ufo-observation till AFU och UFO-Sveriges rapportdatabas. Det har jag lovat dem.

Annonser