Lomunk räddar världen

En bok jag nyligen läst är Files from the edgeA paranormal investigator’s explorations into high strangeness. Författaren heter Philip J. Imbrogno, amerikan och en veteran när det gäller att undersöka oförklarade fenomen. Han har i många år kuskat runt i USA och i denna bok, hans senaste, redogör han för några av de egendomliga ting han råkat ut för.

Den mest intressanta händelsen som Imbrogno redogör för i sin bok handlar om en man vid namn Frank som i december 1981 får kontakt med varelser som verkar häröra från en annan dimension. En av varelserna hette Lomunk och för att göra en lång historia kort, skickar Lomunk Frank till framtiden för att utföra ett uppdrag. Uppdraget består i att desarmera en kärnvapenbomb som skulle ha ödelagt delar av den amerikanska delstaten Connecticut och dödat tusentals människor.

Hur gick det då för Frank? Jo han lyckas med sitt uppdrag. Lomunk skickar Frank till framtiden där han desarmerar bomben och sedan förs han åter tillbaka till 80-talet. Hela historien är otrolig. Det är svårt att tro på det men ändå är detta bara en av alla egendomliga berättelser som människor råkat ut för när de kommit i kontakt med så kallade paranormala fenomen.

Det finns mer att läsa i boken. Bland annat möten med Bigfoots, hemliga militäranläggningar i nedlagda gruvor och en blodsugande chupacabra i Texas. Imbrogno redogör för sina möten med vittnen och beskriver hur han själv sett oförklarade fenomen på sina undersökande besök. Boken ger dock inga klara svar på vad det kan vara som ligger bakom dessa fenomen. Men det är väl därför som ufos fortfarande sorteras under oidentifierat.

Det är en lättläst och spännande bok, men inget för den mörkrädde. Jag säger bara en sak – Det finns varelser i skuggorna!

Annonser